Loading.....
800系列高性能蝶阀
800系列高性能蝶阀

800系列高性能蝶阀

采用带有球形密封表面的双偏心蝶板,配以单片挠性唇式...

气动高性能偏心蝶阀
气动高性能偏心蝶阀

气动高性能偏心蝶阀

采用带有球形密封表面的双偏心蝶板,配以单片挠性唇式...

高性能调节蝶阀
高性能调节蝶阀

高性能调节蝶阀

采用带有球形密封表面的双偏心蝶板,配以单片挠性唇式...

电动高性能偏心蝶阀
电动高性能偏心蝶阀

电动高性能偏心蝶阀

采用带有球形密封表面的双偏心蝶板,配以单片挠性唇式...

双法兰高性能偏心蝶...
双法兰高性能偏心蝶阀

双法兰高性能偏心蝶...

采用带有球形密封表面的双偏心蝶板,配以单片挠性唇式...

HP系列高压硬密封蝶...
HP系列高压硬密封蝶阀

HP系列高压硬密封蝶...

HP系列高性能金属密封蝶阀采用三偏心设计,其特点就是...

D801系列中线橡胶蝶...
D801系列中线橡胶蝶阀

D801系列中线橡胶蝶...

中线蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的...